glasnik hrvatske kulturne zajednice - ogranka matice hrvatske u wiesbadenu

DAS WORT - MITTEILUNGSLBLATT DER KROATISCHEN KULTURGEMEINSCHAFT

 

Integriranost i raspoređenost hrvatskih iseljenika na primjeru

Hrvatske kulturne zajednice u Wiesbadnu

 

S pozivnicom na godišnji sabor koji je održan 14. veljače 2016. godine u Wiesbadenu,  članovima Kulturne zajednice upućen je upitnik o stavu prema ostvarenom vlastitom položaju u migraciji, a u relaciji prema vlastitim očekivanjima.

 

Postavljena su pitanja:

1.      Kako ocjenjujete Vaš  novi život u SR Njemačkoj?

2.      Da li ste u Njemačku došli zbog?

3.      Što biste savjetovali izbjeglicama koji danas dolaze u Njemačku?

5.      Jeste li u vezi s porodicom u domovini?

6.      Želite li se vratiti u domovinu?

7.      Ostvarujete li Vaše želje zbog kojih ste napustili donovinu?

8.      U Njemačkoj sam došao/la zbog?

 

Odgovori su kategorizirani u tri grupe i mogu se opisati kao a) pozitivan stav zadovoljnih i uspješnih, b) ravnanje prema uglavnom skromnim mogućnostima te c) nezadovoljni s premisom otuđenosti. Na upitnik je odgovorilo 30% učesnika godišnje skupštine, a što je također izraz jednog stava koji se može tumačiti i kao neraspoloženje prema konstruktivnoj suradnji. To potvrđuje i činjenica kako je nasuprot  proslavi 25. godišnjice rada s preko 120 uzvanika u studenom 2015. godine, na godišnjoj skupštini 2016. godine učestvovalo manje od 20% članova Zajednice.

Po strani predumijevanja kako se tek manji postotak stanovnika okuplja u građanskim društvima, ionako se interesne sfere tih građana u javnosti predstavljaju upravo kroz takvu vrstu udruživanja.

U našem primjeru, na području kulturnoga rada, interes je slab, a neodaziv posvemašnja pojava.

 

Dosadašnja ispitivanja u okviru HKZ-Wi donose upozoravajuće rezultate.

 

Aktivni doprinos i sudjelovanje u radu
na primjeru Hrvatske kulturne zajednice u Wiesbadenu
Vrednovanje ispitivanja u HKZ-Wi u svibnju 2010. godine

 

 

 

Izvor: HKZ-Wi 2010.

Samo 45% sudionika skupa u povodu Europskoga tjedna 2010. godine   izrazilo je spremnost da

aktivno sudjeluje u radu Zajednice. A i od onih koji su se izjasnili za pasivno sudjelovanje,  16%  je  izrazilo je negativan stav prema općem radu Zajednice.

 

Prirodno je da određen broj sudionika jedne priredbe nije posve zadovoljan s ponuđenim sadržajem. Međutim, u evaluaciji upitnika o prijedlozima za rad HKZ-Wi u 2013. godini pokazalo se kako niti jedna od predloženih aktivnosti i niti u jednom slučaju nije ocijenjena kao nepotrebna (nije ili ne bi trebala biti  zadaća Zajednice).  Izvor: HKZ-Wi 2013.

 

1. Nitko od ispitanika nije se izjasnio: - kako nešto od predloženoga ne bi smjelo ili ne bi moglo ući u rad Zajednice.  Odnosno niti u jednom pojedinačnom prijedlogu nije izraženo kako on/ona: - ne može ili ne želi sudjelovati osobno.

2. Kod 57% odgovora ispitanika navedeno je,  kako on/ona žele sudjelovati u bar jednoj od navedenih točaka u programu. 2010. godine taj je udio iznosi 45%. A samo 14% odgovora da su spriječeni sudjelovati. To je 7% manje od sličnog rezultata u 2010. godini.

3. Za 27% projekata, nije dobiven nikakav odgovor. To relativira gornju (točka 1) i postavku, kako nitko nema ništa protiv nijedne točke predloženog programa, unatoč tome što se taj rezultat poboljšao za 6% u odnosu na 2010. godinu

4. Izleti, putovanja i veselice su, ili bili, ili bi bili najbolje prihvaćeni. U pravilu, 100% ispitanika najavljuju svoje sudjelovanje na takvim manifestacijama (izleti, putovanja i veselice). Izuzetno niski „rating“ (25%) imaju prijedlozi literarnih sadržaja ili aktivnosti  od opće-društvene koristi (gemeinnützig).

 

Ova analiza iz 2013. godine dobiva jednu novu dimenziju kroz ispitivanje integriranosti i raspoređenosti hrvatskih iseljenika, a koja je  provedena u 2016. godini. Za razliku od dosadašnjih upitnika koji su se isključivo odnosili na rad unutar Zajednice i odnose prema projektima u njoj, u upitniku u 2016. godini. učinjen je iskorak prema van. Takav pristup ostvaren je već u javnoj tribini u 2014. godini, pod naslovom „Raspoređenost društvenih krugova hrvatskih migranata“. Ova tribina održana je u okviru Europskoga tjedna 2013. godine i na njoj  se pristupilo promatranju odnosa članova Zajednice prema položaju migranata u njemačkom društvu. Premda  se u našem slučaju  radi o tek relativno malom broju učesnika i ograničuje na  zajednicu lokalnog karaktera, ipak podulje razdoblje ispitivanja dozvoljava zanimljivu diskusiju rezultata.  Ta diskusija postaje posebno zanimljiva u diskusiji s raspoređenošću društvenih krugova hrvatskih migranata u Njemačkoj, a u usporedbi sa studijom objavljenom na portalu HKZ-Wi: http://www.hkz-wi.de/aktivnosti/25-godisnjica/versuch-der-verortung-von-kroatischen-migranten-milieus.html: Sinus Sociovision (2007): Migranten-Milieus. Qualitative Untersuchung der Lebenswelten  von  Menschen  mit  Migrationshintergrund  in  Deutschland.

Integriranost i raspoređenost hrvatskih iseljenika

  na primjeru Hrvatske kulturne zajednice u WiesbadenuVrednovanje ispitivanja u HKZ-Wi od 14.02.2016.

Izvor: HKZ-Wi 2016.

 

Ispitivanje u 2016. godini ukazuje kako je udio zadovoljnih i uspješnih u društvu tek 42 posto. Dakle manje od polovice ispitanika izražava se povoljno o migraciji i njenom uspjehu. A gotovo četvrtina ispitanika je izrazito nezadovoljna (neuspješna) i osjeća se otuđeno.

Naravno, ponavljam, mali broj ispitanika i lokalni karakter ne dozvoljavaju generalne ili generalizirane zaključke. To nije bio niti cilj ovih ispitivanja. Naprotiv osnovna zadaća organizacije hrvatskih migranata  (u Wiesbadenu) potvrđuje opravdanost statuta društva: §1.2 „Svrha je udruge poticati odnos obzirnosti i uvažavanja na svim područjima uljudbe i razumijevanja među narodima...“ 

Koliko je HKZ-Wi uspješna i koji sadržaj ona nudi u svom radu, možda se najbolje zrcali u pregledu sadržaja časopisa Riječ u izdanju HKZ-Wi:

 

 

 Izvor: HKZ-Wi 2016.

 

Časopis Riječ je glasilo Hrvatske kulturne zajednica e.V., Wiesbaden, a izlazi u novom tečaju od 2011. godine. U razdoblju od 2011. do  2015. godine tiskani su brojevi 41-49  na ukupno 372 stranice,  s 109 autorica i autora, a  koji su napisali 237 naslova.

 

Ivica Košak

Riječ broj 50, Wiesbaden  2016., str. 11-13